08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

Resursplanering utan smärta:
Låt datorn göra jobbet!

För många företag och organisationer så är resursplanering en helt central del av verksamheten. Om planeringen är stor (om det ska göras många matchningar, tillsättningar, schemaläggningar eller liknande) så kan arbetet bli omfattande, komplext och en tidstjuv av stora mått. Men det behöver inte vara så.

På Multisoft så tycker vi att storskaligt resursplaneringsarbete bör bedrivas med hjälp av stödsystem som gör planeringen snabbare och enklare. I detta whitepaper så vill vi hjälpa dig att besvara följande frågor:


  • Vem behöver systemstöd för resursplanering?
  • Vilka sorters krav måste man ställa för att systemet ska fungera?
  • Hur börjar man resan mot ett systemstöd för resursplanering?