08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

Onboarding och offboarding
- ett samarbete mellan HR och IT

En bra onboarding kan vara avgörande om medarbetaren stannar kvar eller slutar inom första året, och en dålig offboarding kan förstöra medarbetarens bild av företaget, trots att de jobbat där i flera år. Vad ska man då tänka på när man sätter ihop processen?

En bra on- och offboardingprocess kan stärka ert varumärke och locka personer från era konkurrenter. Fundera på om ni ska investera i ett systemstöd som helt kan skräddarsys till just er process, istället för att fastna i ett arbetssätt där onödigt manuellt arbete inte går att komma ifrån

.

I den här guiden går vi igenom vad vi tycker är viktigt för att få till en bra onboarding- och offboardingprocess:

  • När börjar onboardingen
  • Hur du ska välkomna din nyanställda och vad bör vara klart
  • Hur  processen ser ut och vilka som är involverade internt
  • Hur länge pågår onboardingen?
  • Vad innebär egentligen offboardingen?
  • Hur du skapar en bra kultur på företaget