08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

Så kommer du enkelt igång med AI

Är du en av dem som förstått att AI ligger helt rätt i tiden eller är du kanske CIO som har/borde ha en budget för att starta ett AI projekt men liksom inte riktigt kommit igång? Välkommen till denna guide som försöker bringa ordning och struktur till detta spännande område.

I den här guiden går vi igenom en ”komma igång” metod för AI. Metoden är relativt lik vilken annan innovations- eller utvecklingsprocess som helst, men det skiljer sig i detaljerna. D.v.s hur man faktiskt gör respektive steg.


Det första och viktigaste är att din organisation är mottaglig för den förändring det innebär att gå över till en datadriven verksamhet. En datadriven verksamhet är en verksamhet där data kontinuerligt lagras och ligger till grund för verksamhetsbeslut.

Vi kommer att gå igenom respektive steg:

  • Steg 1 Identifiera problem
  • Steg 2 Skapa team
  • Steg 3 POC - Proof of concept
  • Steg 4 Iterera
  • Steg 5 Operationalisera