08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

Verksamhetsdesignat försäljningsstöd
för Volvo Truck Center

Från inköp och demontering till försäljning av enskilda delar. Volvo Truck Center i Södertälje och filialen i Kungälv köper in lastbilar som demonteras varpå utvunna reservdelar läggs ut till försäljning. Med Multisofts lösning får Volvo Truck Center ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetsflöde.

Kundcase

Genom ett skräddarsytt Softadmin®-system har Volvo fått ett lättarbetat verksamhetsanpassat system som möjliggjort automatisering av uppgifter och processer. Samtidigt som det är ett system med utvecklingspotential och rum att växa med!

Utmaning

Säljarna hade i sitt dagliga arbete svårt att arbeta parallellt med sitt dåvarande system på grund av rörig struktur och dålig användarvänlighet. Utmaningen låg i att leverera ett snabbt, användarvänligt och automatiserat system som kunde integreras med SAP. Helt enkelt ett system som möjliggjorde att säljarna faktiskt kunde ägna sig åt att sälja.

Effekter

  • Bättre kontroll över intäktsströmmar och kostnader
  • Enklare inventering
  • Kraftigt förbättrad funktion för statistikrapporter
 
volvofront-212x300

Läs hela kundcaset