08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

75% mindre administration för ICLD

ICLD bekämpar fattigdom genom lokal demokratiutveckling i 23 låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Totalt driver de ett 100-tal projekt där de kopplar samman ledande forskare med erfarna praktiker.

Kundcase

Genom ett anpassat ärendehanteringssystem har ICLD minskat administrationen med 75% vilket innebär att de kan lägga större fokus på att utveckla sina program som genom lokal demokrati ska bekämpa fattigdom i låg- och medelinkomstländer.

Ladda hem Mindre pappersarbete i kampen mot fattigdom nedan för att läsa hela fallstudien.

Utmaning

Administrativ ansöknings- och handläggningsprocess som skapade mycket pappersarbete och onödig administration på icke värdeskapande aktiviteter. Processerna skulle digitaliseras med hjälp av ett anpassat ärendehanteringssystem

Effekter

  • Papperslös ansöknings- och handläggningsprocess
  • 75% minskad administration
  • Ökat stöd till kommuner och program
icld_laddaner-1-212x300

Läs hela kundcaset