08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

Kravinsamling för idéburna organisationer

Kravinsamling är kanske den viktigaste parametern vid upphandling av ny systemlösning, inte minst för idéburna organisationer. I den här handboken har vi samlat de vanligaste frågorna från våra kunder och de bästa insikterna från våra författare med flerårig erfarenhet av kravinsamling.

Kravinsamling för idéburna organisationer

En noggrann kravinsamling inför en ny systemlösning skapar rätt förutsättningar för att få ett nytt system till rätt pris.

Vi har samlat de vanligaste frågorna och låtit våra mest erfarna kravinsamlare besvara. Resultatet blev denna handbok som består av fyra delar och kapitel, med förhoppning om att hjälpa idéburna organisationer att bli bättre kravinsamlare och därför också beställare.

Kravinsamling för idéburna organisationer innehåller tips, hjälpmedel och mallar som du kan använda i din organisation.
 

Handbokens innehåll:

  • Datamodellens betydelse
  • Krav på leverantören
  • Kravställa integration
  • Minska kostnaden

Rätt system och till rätt pris

I handboken ”Kravinsamling för idéburna organisationer" ger vi dig tips, verktyg och mallar för att kravställa er nästa systemlösning.