08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

Förändringsledning vid systemskifte
- 4 nyckelparametrar

Välmående organisationer befinner sig nästan alltid i förändring, men att genomföra förändringsprojekt upplevs ofta som en smärtsam uppgift. I den här guiden har vi samlat vetenskap, psykologi och erfarenheter från de mest erfarna. Slutresultatet är fyra nyckelparametrar som kan göra din förändringsledning till ett rent nöje - för alla parter. 

Bli en bättre förändringsledare

Hur genomför du en lyckad förändringsledning vid ett systemskifte? Hur skiljer det sig mot förändring av andra processer? 

I den här omfattande guiden får du en heltäckande bild av vad du behöver förstå och hur du ska styra din förändring. Vi har tagit fram listor för hur du definierar förändring, verktyg för att sätta upp effektmål som är relevant för alla vertikaler i verksamheten och en samling av 4 nyckelparametrar för att skapa bästa förutsättning för er förändring.   

Guidens innehåll: 

  • Checklistor för skapande av tydliga definitioner av era effektmål
  • Förändringskurvan och hur den ger dig förhandskunskaper om hur förändringen kommer påverka din organisation
  • Värdetrappan som verktyg för din kravspecifikation 

 

 

 

 

forandringsledning_promo_form