08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

40% minskad administration för EFO

EFO AB är en av Sveriges största aktörer inom säkring och transport av flytande och fasta biobränslen. Med stora ordervolymer och bristande systemstöd för sina processer uppgick periodvis 70% av ekonomiavdelningens tid åt att fakturera. Efter införandet av Multisofts systemstöd minskade den administrationen med 40%

Kundcase

EFO var i behov av en order- och faktureringslösning som kunde hantera stora volymer, underlätta det dagliga arbetet och göra organisationen mer transparent.

Utmaning

Med ett anpassat och automatiserad systemstöd från Multisoft minskade EFO administrationen med 40% genom snabbare och effektivare arbetssätt, minskat personberoende, ökad kontroll och ett lättarbetat system.

Effekter

  • Ökad transparens och redundans
  • Snabbare och effektivare arbetssätt
  • Mer lättarbetade system
  • Minskat personberoende
  • Ökad kontroll över information
  • Bättre samarbete mellan avdelningar
efo-212x300

Läs hela kundcaset