08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

Så dokumenterar du dina krav

(Del 2)

Så ni har haft alla workshops och engagerat alla människor. Du har hur mycket anteckningar som helst och nu är det bara att kavla upp armarna för att skriva den där perfekta kravspecifikationen.

 

Men - vad är det som säger att bara för att din kravspecifikation har tagit mycket tid och är detaljerad – att den faktiskt beskriver rätt krav på ett bra sätt? Kort sagt – Hur kan du veta att din kravspecifikation blir bra?

 

Så dokumenterar du dina krav

Det här är den andra delen i vår kravinsamlingsserie där vi presenterar vår metod för kravinsamling. Du kan läsa Del 1: Så planerar du din kravinsamling här.

En väl genomförd kravinsamling är nyckeln till ett systemstöd som uppfattas som effektivt och lyckat av alla intressenter. Vi ser ofta att man inte lägger tillräckligt mycket kraft på kravinsamlingen, med resultatet att det nya systemet inte alls uppfyller det organisationen önskar utan något helt annat.

Det här innehållet är till dig som står i startgroparna att påbörja en kravinsamling. Du har insett att ni behöver ett nytt systemstöd för din verksamhet och vill få lite idéer om hur erfarna kravinsamlare arbetar.

Innehållet går att läsa oavsett vilken roll du har i organisationen.

Trevlig läsning! 

Ladda ned