08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

Fördubblade intäkter med befintlig personalstyrka för Barncancerfonden

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta sker tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Kundcase

Genom sitt verksamhetssystem har Barncancerfonden lyckats öka sina intäkter och minska sin administration och därmed skapat förutsättningar för mer forskning och därigenom fler barn som överlever barncancer.

Ladda hem hela kundcaset och läs hur Barncancerfonden resonerade kring sin administrativa hantering i verksamheten.

Utmaning

Var i behov av en smartare och mer flexibel systemlösning för Barncancerfondens insamlingssystem i syfte att kunna fortsätta växa. Det befintliga systemet kom allt mer att begränsa verksamheten.

Effekter

  • Ökad insamling med oförändrad personalstyrka
  • Ökad kontroll över intäkter och kanpanjeutfall
  • Lättarbetade system
  • Färre fel
  • Minskat personberoende

Läs hela kundcaset
barncancerfonden_laddaner32-212x300

Läs hela kundcaset