08 - 557 778 10

Vi älskar automatisering!

11 frågor du bör ställa din IT-projektledare

Ett framgångsrikt IT-projekt kännetecknas av tydliga mål, struktur och en roll- och ansvarsfördelning samt att det genomförs på ett sätt där både budget och tidsplan hålls.

Vägen till och metodiken för att skapa framgångsrika projekt handlar om projektkunskap, planering, engagemang, kommunikation, samverkan och uppföljning.

Läs vår lista på elva frågor som din IT-projektledare bör kunna svara på – innan projektet startar.

  • Hur förankrar du genomförande och samsyn i projektet?

  • Tid, kostnad eller funktion – Kan man prioritera alla tre?

  • Vad talar för att du ska investera i ett nytt system eller vidareutveckla befintligt?

Ladda ner checklistan